Lipiec

1 lipca

Horoskop dla urodzonych 1 lipca Bardzo ciekawą i rzadko spotykaną wśród ludzi podobnego pokroju cechą człowieka urodzonego 1 lipca jest fakt, iż posiada on bardzo wielki potencjał umysłowy i często jest wszechstronnie umysłowy, lecz mimo to nie ma żadnych wyższych życiowych ambicji i w ogóle nie zależy mu na tym, by rozwijać swoje nieprzeciętne zdolności. […]

1 lipca Read More »

2 lipca

2 lipca

Horoskop dla urodzonych 2 lipca Charakter człowieka urodzonego w dniu 2 lipca wyróżnia się wielką siłą i stałością. Nigdy nie odstępuje on od swoich zasad i zawsze postępuje według norm moralnych, zachowując się sprawiedliwie, uczciwie i szlachetnie. Można na nim polegać w każdej sytuacji, bowiem nigdy nie rzuca słów na wiatr i bardzo ceni sobie

2 lipca Read More »

3 lipca

3 lipca

Horoskop dla urodzonych 3 lipca Człowiek urodzony 3lipca odznacza się bardzo dobrą pamięcią i zdolnością kojarzenia faktów. Jest bardzo przedsiębiorczy i chętnie angażuje się w nowe przedsięwzięcia, zwłaszcza jeśli wiążą się z koniecznością podróży. Mimo tych cech jego usposobienie jest dość chwiejne i zmienne. Ponadto człowiek ów wyróżnia się takimi cechami jak wielka życiowa aktywność,

3 lipca Read More »

5 lipca

5 lipca

Horoskop dla urodzonych 5 lipca Umysł człowieka narodzonego w dniu 5 lipca jest niesamowicie bystry i przenikliwy. Ma on zdolności w wielu dziedzinach nauki, ale szczególne przejawia w naukach ścisłych. Może też osiągnąć bardzo wielki sukces w dziedzinach nauk abstrakcyjnych, gdyż ma doskonałą pamięć i świetnie kojarzy fakty. Bardzo zależy mu na zdobyciu jak największej

5 lipca Read More »

4 lipca

4 lipca

Horoskop dla urodzonych 4 lipca Człowiek narodzony w dniu 4 lipca jest bardzo uczuciowy i zdolny do pełnego oddania się osobie, którą obdarzy uczuciem, jednakże mało kto wie o tej stronie jego osobowości, ponieważ na co dzień jest ona skrzętnie skrywana przed wzrokiem innych ludzi. Sam za to jest doskonałym obserwatorem – woli milczeć i

4 lipca Read More »

6 lipca

6 lipca

Horoskop dla urodzonych 6 lipca Kreatywność i ciągła gotowość do wymyślania nowych pomysłów oraz tworzenia innowacyjnych projektów to główne cechy człowieka urodzonego w dniu 6 lipca. Dodatkowo należy zauważyć, że przeważająca część jego zamierzeń powiedzie się w całej rozciągłości i da mu wymierne rezultaty. W głównej mierze wynika to z tego, iż człowiek ten jest

6 lipca Read More »

7 lipca

7 lipca

Horoskop dla urodzonych 7 lipca Osoba narodzona dnia 7 lipca ma dosyć duże życiowe ambicje, ale należy zaznaczyć, że realizuje je stopniowo i raczej powoli, podwyższając sukcesywnie swoje zdolności i rozwijając swoje wrodzone talenty. W tym jednym punkcie wykazuje wielką wytrwałość i niezmienność, lecz poza tym jest to człowiek niestały, co stara się ukrywać przed

7 lipca Read More »

8 lipca

8 lipca

Horoskop dla urodzonych 8 lipca W człowieku urodzonym 8 lipca drzemie bardzo wielka energia, która często się uaktywnia i całkowicie go opanowuje. Na co dzień jednak jest on raczej skryty i zamknięty w sobie i potrzeba okazać mu bardzo wiele sympatii i życzliwości, by się przed kimś otworzył. W stosunku do innych zawsze jest bardzo

8 lipca Read More »

9 lipca

9 lipca

Horoskop dla urodzonych 9 lipca Odpowiedzialność i wielka obowiązkowość to główne cechy człowieka urodzonego w dniu 9 lipca. Zawsze stara się wywiązywać z nałożonych na niego zadań i dotrzymywać danego innym słowa. Jest usposobiony bardzo idealistycznie i stara się żyć według nakazów moralnych. Jest bardzo wrażliwy na sztukę i ma pewne zdolności komiczne. Bardzo lubi

9 lipca Read More »

10 lipca

10 lipca

Horoskop dla urodzonych 10 lipca Człowiek urodzony dnia 10 lipca jest bardzo wesoły, pogodny i niezwykle rozrywkowy. Jest to bardzo pożądana cecha u towarzysza zabaw czy kolegi, jednak na pewno nie w uczuciach, bowiem sprawia, że człowiek ten jest bardzo lekkomyślny i może mieć problem z dochowaniem wierności. Ma też tendencje do zaniedbywania swego partnera,

10 lipca Read More »

11 lipca

11 lipca

Horoskop dla urodzonych 11 lipca Człowiek urodzony w dniu 11 lipca cechuje się wielką energią w działaniu i nieprzeciętną bystrością, którą przejawia w każdej sytuacji. Jego charakter jest dość mocno złożony, bowiem jest to człowiek zarówno szlachetny, jak i drażliwy, wesoły, ale potrafiący też zachować powagę. Przez to jest nieobliczalny i ciężko za nim nadążyć.

11 lipca Read More »

12 lipca

12 lipca

Horoskop dla urodzonych 12 lipca Nieprzeciętna spostrzegawczość i umiejętność dostosowywania się do potrzeb życiowych oraz zmiennych warunków otoczenia oraz wymogów miejsca, w jakim aktualnie się znajduje – to główne cechy osoby urodzonej w dniu 12 lipca. Poza tym wyróżnia się ona sporą dozą przebiegłości oraz umiejętnością dyplomatycznego załatwiania wszelkich, nawet najtrudniejszych, spraw. Trzeba przyznać, że

12 lipca Read More »

13 lipca

13 lipca

Horoskop dla urodzonych 13 lipca Człowiek urodzony 13 lipca musi liczyć się z tym, iż najprawdopodobniej początek jego życia nie będzie dlań zbyt pomyślny. Przez całą młodość może spotkać go wiele nieprzyjemnych i przykrych sytuacji, nie uda mu się osiągnąć stabilizacji czy dorobić większego majątku. Jednakże jeśli uda mu się przetrwać ten czas, może być

13 lipca Read More »

14 lipca

14 lipca

Horoskop dla urodzonych 14 lipca Wszechstronne zainteresowania to główna cecha wyróżniająca z tłumu człowieka urodzonego 14 lipca. Należy tu jednakże zaznaczyć, że dotyczy to nie tyle zainteresowań naukowymi dziedzinami, ile raczej obserwowaniem tego, co dzieje się wokół i jak zachowują się inni ludzie. Na podstawie poczynionych obserwacji człowiek ten formułuje sobie odpowiednie wnioski i w

14 lipca Read More »

16 lipca

16 lipca

Horoskop dla urodzonych 16 lipca Charakterystyczną cechą człowieka narodzonego dnia 16 lipca jest fakt, iż nie potrafi on przejść do porządku dziennego nad nowymi myślami, jakie pojawiają się w jego głowie, lecz zawsze musi je dokładnie przemyśleć i sprawdzić, czy da się je w jakiś sposób spożytkować. A myśli tych kłębi mu się w głowie

16 lipca Read More »

15 lipca

15 lipca

Horoskop dla urodzonych 15 lipca Człowiekowi urodzonemu 15 lipca niezwykle mocno zależy na tym, by był powszechnie znany oraz szanowany. Chce, by każdy znał jego imię, ale nigdy nie pokazuje tego pragnienia na zewnątrz, przeciwnie – stwarza pozory, że wcale mu na tym nie zależy i zachowuje się bardzo skromnie. Poza tym jest bardzo oszczędny,

15 lipca Read More »

17 lipca

17 lipca

Horoskop dla urodzonych 17 lipca Bardzo specyficzną cechą osoby narodzonej w dniu 17 lipca jest jej postępowanie w przypadku, gdy nie jest w stanie przekonać kogoś do swojego zdania, na przykład w toku dyskusji. Wówczas udaje, że zgadza się ze swoim przeciwnikiem i przyjmuje za właściwy jego sposób rozumowania, lecz pod tą maską pozornej zgody

17 lipca Read More »

18 lipca

18 lipca

Horoskop dla urodzonych 18 lipca Niezależność i samodzielność to główne cechy charakteru człowieka urodzonego dnia 18 lipca. Chce on zawsze działać w pojedynkę i nie znosi żadnej kontroli. Pragnie sam o sobie decydować i nie liczy na pomoc innych. Jest przy tym dość ekscentryczny i ma skłonność do popadania w skrajności. Stale dominuje w nim

18 lipca Read More »

19 lipca

19 lipca

Horoskop dla urodzonych 19 lipca Człowiek urodzony 19 lipca ma wielkie zamiłowania natury estetycznej, a nierzadko także talent poetycki, lecz za to na co dzień nie wykazuje się wymaganą dozą praktycyzmu, o co nieraz inni mają do niego pretensje. Bardzo ważna est dla niego sfera zmysłowa, tak bardzo, że nieraz nawet przybiera formę mistyki. Jeśli

19 lipca Read More »

20 lipca

20 lipca

Horoskop dla urodzonych 20 lipca Człowieka urodzonego w dniu 20 lipca cechuje wielka wrodzona dobroć, którą przejawia wobec wszystkich niemalże w każdej sytuacji. Jest on w pełni pokojowo nastawiony do wszystkich ludzi i stara się łagodzić wszelkie konflikty, nawet jeśli nie jest w nich żadną stroną, lecz tylko postronnym obserwatorem, pragnie bowiem, by wokół niego

20 lipca Read More »

Przewiń do góry