Listopad

1 listopada

1 listopada

Horoskop dla urodzonych 1 listopada Celem człowieka urodzonego w dniu 1 listopada jest zdobycie dobrego stanowiska, które da mu władzę nad innymi ludźmi i znaczne wpływy. W tym kierunku zdolny jest do podejmowania największych wysiłków, a dzięki swoim zdolnościom ma wszelkie szanse na osiągnięcie tego zamierzenia i zaspokojenie swoich niemałych ambicji. Naturalnie droga wiodąca go […]

1 listopada Read More »

2 listopada

2 listopada

Horoskop dla urodzonych 2 listopada Człowiek urodzony w dniu 2 listopada jest dość zgryźliwy i lubi wygłaszać ironiczne uwagi pod adresem swego otoczenia, jednak przeważnie maskuje swoje myśli i nie ujawnia ich na zewnątrz, nie chcąc się nikomu narazić i stracić w ten sposób szansę na ewentualne, rozmaite korzyści. Dlatego rzadko ukazuje ludziom swoje prawdziwe

2 listopada Read More »

3 listopada

3 listopada

Horoskop dla urodzonych 3 listopada Charakterystyczną cechą człowieka urodzonego w dniu 3 listopada jest jego umiejętność publicznego przemawiania i porywania tłumów wypowiadanymi przez siebie słowami. Przy tym doskonale zdaje on sobie sprawę z tego, jak wielki wpływ wywiera na ludzi i najczęściej potrafi to dobrze spożytkować. Jest impulsywny, lecz w pełni sumiennie wykonuje swoje obowiązki.

3 listopada Read More »

4 listopada

4 listopada

Horoskop dla urodzonych 4 listopada Opanowanie, pomysłowość i wynalazczość do główne cechy człowieka urodzonego w dniu 4 listopada. Jego celem jest zdobycie całkowitej niezależności oraz zdobycie znacznej potęgi. Jest człowiekiem niezwykle spostrzegawczym, subtelnym i skłonnym do analizowania swojego wnętrza, ponieważ właśnie tam w głównej mierze szuka natchnienia dla swoich życiowych projektów. Idee, jakie rodzą się

4 listopada Read More »

5 listopada

5 listopada

Horoskop dla urodzonych 5 listopada Całkowita niezależność to najbardziej charakterystyczna cecha człowieka urodzonego w dniu 5 listopada. Polega on wyłącznie na sobie samym i swoich możliwościach oraz umiejętnościach i to dzięki im, a nie na przykład dzięki pomocy innych ludzi, toruje sobie drogę w życiu. Jest pełen godności, raczej zamknięty w sobie i dla większości

5 listopada Read More »

6 listopada

6 listopada

Horoskop dla urodzonych 6 listopada Człowiek, który przyszedł na świat w dniu 6 listopada charakteryzuje się dużą stałością i ostrożnością i zważywszy na te cechy, powinien jak najlepiej radzić sobie w życiu, nie doznając żadnych strat. Nie jest tak jednak, a to za sprawą jego problemu, który polega na tym, iż jest on za bardzo

6 listopada Read More »

7 listopada

7 listopada

Horoskop dla urodzonych 7 listopada Usposobienie człowieka urodzonego w dniu 7 listopada jest niespokojne i raczej nierówne. Jest on skłonny do największych uniesień i do wpadania w entuzjazm naprzemiennie z całkowitym zniechęceniem i apatią. Jest ponadto energiczny, bystry, przenikliwy i stale dąży do zdobycia jak największej wiedzy na bardzo różne tematy, ponieważ jego horyzonty myślowe

7 listopada Read More »

8 listopada

8 listopada

Horoskop dla urodzonych 8 listopada Człowiek urodzony dnia 8 listopada ma bardzo silny charakter, co pogłębia się u niego wraz z wiekiem. Ma ponadto wrażliwość na emanacje psychiczne innych ludzi, dzięki czemu bezbłędnie orientuje się w życiowych sytuacjach i przeważnie udaje mu się unikać poważniejszych problemów. Jeżeli ktoś go czymś zdenerwuje lub będzie próbował skrzywdzić,

8 listopada Read More »

9 listopada

9 listopada

Horoskop dla urodzonych 9 listopada Charakterystyczną cechą człowieka urodzonego w dniu 9 listopada jest fakt, iż nigdy nie zachowuje on swoich poglądów czy przemyśleń dla siebie, lecz chętnie dzieli się nimi z innymi. Nie skrywa swych sympatii ani antypatii, a dla swoich wrogów jest sarkastyczny i nie ma zamiaru skrywać swojego gniewu jeśli tylko go

9 listopada Read More »

10 listopada

10 listopada

Horoskop dla urodzonych 10 listopada Człowiek urodzony w dniu 10 listopada jest bardzo aktywny i kreatywny, dzięki czemu często odkrywa różne nowe sposoby realizacji wyznaczonych celów i opanowywania nowych zdobyczy. Potrafi dzielnie stawić czoła każdemu niebezpieczeństwu, nie tylko temu zagrażającemu mu bezpośrednio. Pragnie sprawować władzę nad jakąś grupą ludzi, w czy mógłby okazać, jak wielką

10 listopada Read More »

11 listopada

11 listopada

Horoskop dla urodzonych 11 listopada Umysł człowieka urodzonego w dniu 11 listopada jest niezwykle bystry, czym lubi się on popisywać w grupie. Dlatego bardzo chętnie angażuje się we wszelkie spory i dyskusje, a nierzadko nawet atakuje innych tylko po to, by im coś udowodnić. Jest w tym bardzo zaciekłym i nieugiętym przeciwnikiem, natomiast jeśli to

11 listopada Read More »

12 listopada

12 listopada

Horoskop dla urodzonych 12 listopada Człowieka urodzonego w dniu 12 listopada cechuje zrównoważony charakter przy jednoczesnych silnych emocjach i uczuciach jakich doznaje. Jest on wytrwały, zdecydowany, ambitny i bardzo wszechstronny jeśli chodzi o zainteresowania. Lubi publiczne wystąpienia i różnego rodzaju zebrania w szerokim gronie, lecz równie ważne jest dla niego życie rodzinne i spokój domowego

12 listopada Read More »

13 listopada

13 listopada

Horoskop dla urodzonych 13 listopada Charakterystyczną cechą człowieka urodzonego w dniu 13 listopada jest jego godność przejawiana w każdej sytuacji. Jest to dla niego niezwykle istotna kwestia i w jej obronie gwałtownie zmienia swe zachowanie z uprzejmego i łagodnego w porywcze i szorstkie. Zawsze gotów jest do tego, by jej bronić. Ma on wrażliwe usposobienie

13 listopada Read More »

14 listopada

14 listopada

Horoskop dla urodzonych 14 listopada Człowiek urodzony w dniu 14 listopada cechuje się tym, że posiada niewyczerpany zasób idei i natchnień. Ma szerokie horyzonty myślowe i zawsze zajęty jest rozmyślaniem nad jakąś nową koncepcją, ideą czy pomysłem. Ma dość mocno rozbudowaną intuicję oraz zdolność pojmowania najbardziej skomplikowanych spraw w sposób niezwykle szybki i sprawny. Inną

14 listopada Read More »

15 listopada

15 listopada

Horoskop dla urodzonych 15 listopada Charakterystyczną cechą człowieka urodzonego w dniu 15 listopada jest jego zaciętość i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu. Gdy coś sobie postanowi, nie szczędzi wysiłków na to, by to osiągnąć. Przez to, a także dzięki jego wybitnym zdolnościom intelektualnym, ma wielkie szanse na zdobycie upragnionego, wysokiego stanowiska. Jeżeli natomiast uda

15 listopada Read More »

16 listopada

16 listopada

Horoskop dla urodzonych 16 listopada Główną cechą człowieka urodzonego w dniu 16 listopada, która wyróżnia go spośród innych ludzi są jego nieprzeciętne zdolności praktyczne. Przejawiają się one zwłaszcza w dziedzinie interesów, przede wszystkim zaś stosunków handlowych. Posiada on również zdolności w kierunku teoretycznym i może zrobić karierę w którejś dziedzinie nauki. Ma raczej skromne, niewyszukane

16 listopada Read More »

17 listopada

17 listopada

Horoskop dla urodzonych 17 listopada Umysł człowieka, który przyszedł na świat w dniu 17 listopada jest bardzo bystry i krytycznie oraz sceptycznie nastawiony do wszystkie, co dzieje się w bliższym i dalszym otoczeniu. Przez to człowiek ów dąży do odkrycia prawdy, przejawiając wielką energię, odwagę i wytrwałość. Ważną sferę w jego życiu stanowią uczucia, które

17 listopada Read More »

18 listopada

18 listopada

Horoskop dla urodzonych 18 listopada Odwaga i rezon to główne cechy człowieka, który przyszedł na świat w dniu 18 listopada. Dzięki nim nie obawia się on żadnych niebezpieczeństw i za każdym razem jest gotów do poświęceń czy ryzykownych zachowań. Jest to główną przyczyną tego, iż jego życia jest przeważnie bardzo niespokojne i brak w nim

18 listopada Read More »

19 listopada

19 listopada

Horoskop dla urodzonych 19 listopada Cechą czyniącą człowieka urodzonego w dniu 19 listopada nieprzeciętnym jest intensywność, z jaką przeżywa wszystkie wydarzenia. Targają nim wielkie namiętności, jest uczuciowy i ma tak dużą moc wewnętrzna, że stale szuka sposobu, w jaki mógłby ją wyładować. W tym cel dąży do zdobycia potęgi, a trzeba przyznać, że ma on

19 listopada Read More »

20 listopada

20 listopada

Horoskop dla urodzonych 20 listopada Człowiekowi urodzonemu w dniu 20 listopada bardzo dobrze wychodzi rządzenie innymi i wydawanie im polecań oraz organizowanie różnego rodzaju przedsięwzięć. Dzięki tym zdolnościom jest w stanie poradzić sobie niemal w każdym zawodzie na stanowisku naczelnym. Ma także duże predyspozycje do tego, by pracować w miejscach, gdzie stres i szybka praca

20 listopada Read More »

Przewiń do góry