Maj

1 maja

Horoskop dla urodzonych 1 maja Osoba urodzona 1 maja jest bardzo towarzyska, energiczna i sympatyczna. Ma wiele rozmaitych zdolności i szerokie zainteresowania. Nieraz ma także uzdolnienia artystyczne. Cechuje ją tez duży entuzjazm, który przejawia w stosunku do wszystkich podejmowanych przez siebie działań oraz wspaniałomyślność, przejawiania w stosunku do innych ludzi. Za wszystkie te cechy człowiek […]

1 maja Read More »

2 maja

Horoskop dla urodzonych 2 maja Człowiek narodzony 2 maja to typowy byk – pracowity i wytrwały. Cechy te objawiają się nawet w najdrobniejszych szczegółach jego życia. Przejawiają się zwłaszcza w dążeniu do wiedzy, zarówno jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy teoretycznej, jak i o przeprowadzanie rozmaitych, praktycznych eksperymentów. Mimo to jednak należy zauważyć, że nie posiada

2 maja Read More »

3 maja

Horoskop dla urodzonych 3 maja Subtelność i uzdolnienia artystyczne to główne cechy człowieka urodzonego 3 maja. Niezwykłym jest fakt, jak umiejętnie potrafi je łączyć ze zdolnościami do prowadzenia interesów. Poza tym jest bardzo uczuciowy i ma ogromne zdolności empatyczne – potrafi bardzo wiernie wczuwać się w nastroje innych ludzi, tak że nawet czasami jest w

3 maja Read More »

4 maja

4 maja

Horoskop dla urodzonych 4 maja Prowadzone w samotności rozmyślania, zdobywanie wiedzy i poważne studia to rzeczy, które najbardziej ceni sobie człowiek urodzony 4 maja. Często przez to posiada bardzo głęboką wiedzę z rozmaitych dziedzin. Mimo to nie jest bynajmniej oderwany od rzeczywistości, bowiem takie czysto intelektualne zainteresowania doskonale potrafi połączyć z tymi bardziej praktycznymi. Nietrudno

4 maja Read More »

5 maja

5 maja

Horoskop dla urodzonych 5 maja Dziedzinami, w jakich ludzie urodzeni 5 maja mają szansę osiągnąć największe sukcesy, są rozmaite gałęzie nauki oraz filozofia. Jednakże są oni utalentowani bardzo wszechstronnie, także w kierunkach artystycznych. Poza tym wyróżniają się rozbudowaną intuicją oraz doskonałym gustem. Jednakże najbardziej niezwykłą cechą człowieka urodzonego tego dnia jest to, jak szybko i

5 maja Read More »

6 maja

6 maja

Horoskop dla urodzonych 6 maja Człowieka urodzonego 6 maja cechuje wielka subtelność zachowaniu, a także wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu, a więc cechy dość niezwykłe w swym połączeniu. Inną dominującą cechą jest cierpliwość, która w przypadku akurat tego człowieka jest bardzo pożądana, ponieważ nie wykazuje się on szybkością ani sprawnością w działaniu. Przeciwnie –

6 maja Read More »

7 maja

7 maja

Horoskop dla urodzonych 7 maja Wrażliwość to główna cecha osoby urodzonej 7 maja. Sprawia ona, że człowiek ów przez całe swoje życie poszukuje wysokich ideałów i dąży do ich osiągnięcia. Kiedy uda mu się je ustalić, zmierza do nich bardzo wytrwale, wykorzystując całą swoją siłę woli. Jednakże aby tak się stało, musi wykazywać w tym

7 maja Read More »

8 maja

8 maja

Horoskop dla urodzonych 8 maja Łatwowierność to najważniejsza, a przy tym chyba najbardziej uciążliwa cecha osoby urodzonej 8 maja. Sprawia ona, że człowiek ten niemal wszystko, czy karmią go inni, przyjmuje bezkrytycznie i nie bierze na to żadnej poprawki. Mimo iż w jego życiu ważnym celem jest zgromadzenie pokaźnego majątku, nie ma problemów z nadmiernym

8 maja Read More »

9 maja

9 maja

Horoskop dla urodzonych 9 maja Człowiek urodzony 9 maja jest urodzonym strategiem i doskonale wychodzi mu układanie rozmaitych planów, a także ich realizacja. Ma on dobry charakter, a główną cechą wybijającą się na pierwszy plan tuż po poznaniu go jest jego wielki spokój wewnętrzny, co pogłębia się wraz z upływem czasu. Należy przy tym zaznaczyć,

9 maja Read More »

10 maja

10 maja

Horoskop dla urodzonych 10 maja Ogromna siła wewnętrzna, będąca zarówno zaletą, jak i w niektórych sytuacjach wadą, to główna cecha charakteru osoby urodzonej 10 maja. Siła ta sprawia, iż człowiek ten jest niezłomny w swojej wierze w siebie i nigdy nie traci nadziei na sukces. Czasem jednak wpędza go w kłopoty, bo przez nią bardzo

10 maja Read More »

11 maja

11 maja

Horoskop dla urodzonych 11 maja W człowieku urodzonym 11 maja tkwi wielki potencjał, który, właściwie rozwinięty, może mu umożliwić zrobienie kariery w jakiejś niebanalnej dziedzinie. Pomoże mu w tym na pewno czujny intelekt oraz spokojne, niemal milczące usposobienie, które pomaga skupić się na pracy bez niepotrzebnego rozpraszania uwagi. Poza tym mimo iż człowiek ten na

11 maja Read More »

12 maja

12 maja

Horoskop dla urodzonych 12 maja Usposobienie człowieka, który przyszedł na świat 12 maja, jest bardzo przyjazne, pokojowe i ustępliwe. Jest on ponadto niezmiernie uczuciowy i wrażliwy, a także stały w swych sympatiach i antypatiach. Mimo tej stałości w sferze uczuciowej, w pozostałych dziedzinach życia potrafi doskonale dostosować się do zmieniającej się sytuacji i warunków otoczenia.

12 maja Read More »

13 maja

13 maja

Horoskop dla urodzonych 13 maja Człowiek narodzony 13 maja odznacza się bardzo wielką wrażliwością i serdecznością. Cechy te przejawia w stosunku do niemal wszystkich ludzi, z jakimi ma do czynienia w czasie swojego życia zawodowego czy nawet codziennego, a ponieważ oczywistym jest, że czasem spotyka na swej drodze także osoby nieuczciwe, często pada ich ofiarą,

13 maja Read More »

14 maja

14 maja

Horoskop dla urodzonych 14 maja Charakter człowieka urodzonego 14 maja jest dość specyficzny, ponieważ składa się z przeciwstawnych sobie cech. Jest on na przykład bardzo cierpliwy w pracy i skromny, ale czasami potrafi być również bezwzględnym egoistą. Ciągle podejmuje działania mające na celu jak najpełniejsze sprostanie wymaganiom, jakie stawia mu otoczenie, w którym żyje, ale

14 maja Read More »

15 maja

15 maja

Horoskop dla urodzonych 15 maja Tym, co wyróżnia człowieka urodzonego 15 maja od innych osób, jest jego silnie rozwinięta intuicja. Pomaga mu ona na co dzień, ale także pełni niezwykle ważną rolę w sytuacjach podwyższonego ryzyka, czyli na przykład wtedy, gdy musi on podjąć ważną życiową decyzję. Dotyczy to nie tylko interesów i życia zawodowego,

15 maja Read More »

16 maja

16 maja

Horoskop dla urodzonych 16 maja Osoba urodzona 16 maja jest sympatyczna, uczuciowa, wrażliwa, inteligentna i zdolna do obdarzania innych głębokim uczuciem. Mimo iż na ogół jest usposobiona pokojowo i raczej niechętnie angażuje się w jakiekolwiek konflikty, bywa czasami surowa, a nawet pozbawiona skrupułów w swoim działaniu. Objawia się to zwłaszcza w jej dążeniu do władzy

16 maja Read More »

17 maja

17 maja

Horoskop dla urodzonych 17 maja Osoba urodzona 17 maja doskonale wie, czego oczekuje od życia i od świata. Ma jasno określony cel, do którego zmierza bardzo wytrwale, nie bacząc na przeszkody. Cechuje ją wielka oszczędność, dzięki której, w połączeniu z wysiłkiem i gospodarnością, czeka ją wielkie bogactwo. Człowiek ten nie tylko ma wszelkie predyspozycje do

17 maja Read More »

18 maja

18 maja

Horoskop dla urodzonych 18 maja Czułość, serdeczność i uczuciowość to pierwszoplanowe cechy osoby urodzonej 18 maja. Jej życiowym celem jest wstąpienie w związek małżeński, ale jakby wyrazem złośliwości losu jest fakt, iż często źle lokuje swoje uczucia i doznaje wielkich miłosnych rozczarowań. Poza tymi dążeniami człowiek ów przejawia wielkie ambicje zawodowe oraz społeczne. Marzy mu

18 maja Read More »

19 maja

19 maja

Horoskop dla urodzonych 19 maja Osoba urodzona 19 maja przejawia nieprzeciętne zdolności artystyczne, a także wielkie poczucie humoru. To drugie objawia się zwłaszcza w umiejętności komicznego naśladowania innych, co zapewnia jej wielkie powodzenie zwłaszcza na towarzyskich imprezach. Człowiek ten bardzo ceni sobie cudzą opinię na temat swojej osoby i nieustannie zabiega o powszechne uznanie. Mimo

19 maja Read More »

20 maja

20 maja

Horoskop dla urodzonych 20 maja Charakterystyczne cechy człowieka narodzonego 20 maja to ogromne zdecydowanie, wielka cierpliwość, olbrzymia wytrwałość i duża doza praktycyzmu. Na tle innych wyróżnia się zwłaszcza swymi zdolnościami wykonawczymi. Wszystko, co sobie zaplanuje, bardzo szybko i sprawnie jest w stanie wcielić życie, nawet takie projekty, które jego otoczenie uznało za z góry skazane

20 maja Read More »

Przewiń do góry