Marzec

1 marca

Horoskop dla urodzonych 1 marca Osoby urodzone 1 marca przez całe swoje życie dążą do osiągnięcia pełnej wolności, ponieważ nie znoszą żadnych ograniczeń ich niezależności. Działania te są bardzo przedsiębiorcze, podobnie jak wszystkie, które człowiek ten podejmuje w swoim życiu. Jest on bardzo emocjonalny, impulsywny i odważny. Czasem, gdy wizja powodzenia przysłania mu zdrowy rozsądek, […]

1 marca Read More »

2 marca

Horoskop dla urodzonych 2 marca Osoby narodzone w dniu 2 marca cechują się pokojowym nastawieniem do świata i wielkim spokojem. Mają wielkie szanse na osiągnięcie bardzo wysokiego poziomu jeśli chodzi o rozwój duchowy, co uwydatnia u nich takie cechy osobowościowe jak sprawiedliwość, delikatność i wielkie współczucie dla innych. Bez względu na okoliczności człowiek ten cechuje

2 marca Read More »

3 marca

3 marca

Horoskop dla urodzonych 3 marca Człowiek urodzony w dniu 3 marca odznacza się dość trudnym do rozgryzienia charakterem i złożoną osobowością. Czasem można mieć problemy ze zrozumieniem go i nawet po długiej znajomości odnieść wrażenie, że w ogóle się go nie zna, ponieważ z jednej strony jest bardzo uprzejmy i sympatyczny, ale czasami bywa także

3 marca Read More »

5 marca

5 marca

Horoskop dla urodzonych 5 marca Umysł osoby urodzonej w dniu 5 marca jest bardzo przenikliwy i jasny, tak że nierzadko człowiek ten daleko przewyższa innych pod względem intelektualnym i dla niektórych w wielu sytuacjach może być niezrozumiały. W dodatku jest w każdej sytuacji bardzo zdecydowany – nigdy się nie waha i zmierza prosto do wyznaczonego

5 marca Read More »

4 marca

Horoskop dla urodzonych 4 marca Człowiek urodzony 4 marca ma bardzo nieskomplikowaną naturę, dzięki czemu bardzo przyjemnie się z nim obcuje i raczej nikt nie powinien mieć problemów w rozumieniu go. Lubi proste, pracowite życie, najlepiej na wsi, w otoczeniu przyrody. Ma duże zdolności, które zawsze w odpowiedni sposób wykorzystuje, ale mimo to jest gotów

4 marca Read More »

7 marca

7 marca

Horoskop dla urodzonych 7 marca Dominującą cechą osoby urodzonej 7 marca jest wielkie pragnienie wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie, w jakim żyje. Ma do tego dobre predyspozycje, bowiem posiada wrodzone zdolności pedagogiczne. Wyróżnia się również innymi umiejętnościami, które umożliwiają mu bycie prekursorem, który przygotowuje grunt pod nowe, ważne wydarzenia. Między innymi ma zdolność doskonałego orientowania

7 marca Read More »

6 marca

6 marca

Horoskop dla urodzonych 6 marca Człowiek urodzony w dniu 6 marca wyróżnia się bardzo wielką ostrożnością, podejrzliwością i cierpliwością niemal we wszystkich swoich działaniach. O ile ostrożność i cierpliwość to cechy ogólnie pożądane i godne pochwały, pozwalające nieraz uniknąć mu popełniania błędów, o tyle nadmierna podejrzliwość bardzo często eliminuje go z dobrych interesów, ale także

6 marca Read More »

9 marca

9 marca

Horoskop dla urodzonych 9 marca Intelekt stanowi bardzo mocną stronę człowieka, który przyszedł na świat 9 marca. Jest on bardzo bystry i ma skłonność do badania i analizowania wszystkich zaobserwowanych zjawisk, w czym pomaga mu wielka przenikliwość i krytycyzm. Takie zdolności i cechy charakteru umożliwiają mu uzyskanie ważnej posady w organach władzy państwowej lub w

9 marca Read More »

8 marca

8 marca

Horoskop dla urodzonych 8 marca Człowiek urodzony w dniu 8 marca charakteryzuje się bardzo wielkim uporem, który jest bardzo przydatny gdy jest wykorzystywany do realizacji jakiegoś celu. Sprawia bowiem, że człowiek ów zmierza do wyznaczonego sobie punktu, nie licząc się z przeszkodami czy ewentualnymi niepożądanymi skutkami, wyznając zasadę, że cel uświęca środki, co powoduje, że

8 marca Read More »

10 marca

10 marca

Horoskop dla urodzonych 10 marca Mądrość i zdrowy rozsądek to cechy wybijające się na pierwszy plan u osób urodzonych 10 marca. Dzięki swej rozwadze, człowiek urodzony tego dnia jest zdolny załatwiać pomyślnie wiele spraw jednocześnie, dzięki czemu znakomicie wiedzie mu się w interesach. Ma bardzo wiele pomysłów, ale czasem ma problem z wybraniem tego, na

10 marca Read More »

11 marca

11 marca

Horoskop dla urodzonych 11 marca Charakter człowieka urodzonego 11 marca jest bardzo silny i dominujący. Czasem nawet człowiek ów jest wyniosły w stosunku do innych, niemal władczy, przy czym nie jest to zaletą, bo nieraz rodzi konflikty z osobami, które nie widzą powodów, by podporządkować się jego woli. Mimo to jednak człowiek ów ma wszelkie

11 marca Read More »

12 marca

12 marca

Horoskop dla urodzonych 12 marca Człowiek urodzony 12 marca ma bardzo bogatą osobowość. Jego sfera zainteresowań jest wręcz nieograniczona, podobnie jak sfera sympatii i antypatii. Bardzo duże przywiązanie okazuje w stosunku do najbliższej rodziny, zwłaszcza do matki. Niezwykle ważne jest dla niego również społeczeństwo, w którym żyje i wobec którego okazuje wielki patriotyzm oraz gotowość

12 marca Read More »

13 marca

13 marca

Horoskop dla urodzonych 13 marca Człowiek urodzony 13 marca cechuje się przede wszystkim swoją wielką rozwagą we wszelkim działaniu. Ostrożnie podejmuje decyzje i nieraz potrzebuje na to bardzo dużo czasu, lecz potem wytrwale i w pełni wywiązuje się z powziętych postanowień. W stosunku do innych bywa bardzo łagodny i ustępliwy, ale łatwo jest go rozgniewać,

13 marca Read More »

14 marca

14 marca

Horoskop dla urodzonych 14 marca Osoby urodzone 14 marca mają przeważnie bardzo duże zdolności strategiczne oraz taktyczne. Dzięki nim potrafią łatwo i szybko przejmować władzę nad innymi i sprawiać, że bez szemrania będą oni wykonywać ich wszelkie rozkazy. Poza tym wyróżniają się wielką odwagą i olbrzymim bohaterstwem. Mimo to, nierzadko bywają zamknięci w sobie i

14 marca Read More »

15 marca

15 marca

Horoskop dla urodzonych 15 marca Człowiek urodzony 15 marca ma bardzo sympatyczną i życzliwą naturę. Chciałby żyć z każdym w zgodzie, ale oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Jest ponadto bardzo wrażliwy i wszystko bierze sobie głęboko do serca, choć nigdy nie pokazuje tego na zewnątrz, nie chcąc zostać uznanym za słabego. Życie ciężko go

15 marca Read More »

16 marca

16 marca

Horoskop dla urodzonych 16 marca Osoba urodzona 16 marca cechuje się bardzo dużą ostrożnością jeśli chodzi o wybór jej drogi życiowej. Akurat w jej przypadku jest to bardzo dobre, ponieważ pozwala jej na omijanie wszelkich życiowych pułapek i unikanie rozmaitych niepowodzeń. Ostrożność ta nie oznacza bynajmniej, iż jest to człowiek tchórzliwy, gdyż przeciwnie – jest

16 marca Read More »

17 marca

17 marca

Horoskop dla urodzonych 17 marca Wśród osób urodzonych 17 marca można wyróżnić dwa nieco różniące się od siebie typy osobowości. Pierwszy z nich to człowiek bardzo powierzchowny i płytki, zaś drugi – człowiek o bardzo bogatym wnętrzu i dużych skłonnościach filozoficznych. Ogółem jest to człowiek mocno wyrazisty i niepowtarzalny na tle innych. Ma najczęściej wiernych

17 marca Read More »

18 marca

18 marca

Horoskop dla urodzonych 18 marca Osobowość człowieka urodzonego w dniu 18 marca wykazuje pewną swoistą dwoistość, bowiem z jednej strony jest to człowiek bardzo ambitny, zawsze bardzo chętny do działania i przejawiający szereg rozmaitych, przydatnych w życiu zdolności, zaś z drugiej, przejawia też jednocześnie dość dużą nadwrażliwość, nawet nerwowość i jest bardzo podatny na wszelkie

18 marca Read More »

19 marca

19 marca

Horoskop dla urodzonych 19 marca Stanowisko nadrzędne w stosunku do innych to cel, do jakiego bezustannie dąży osoba urodzona 19 marca. Nie toleruje ona sytuacji, w której miałaby pozostawać pod czyjąś dominacją i zajmować podrzędne w stosunku do kogoś stanowisko. Nie lubi nawet słuchać życzliwych rad innych ludzi, gdyż za bardzo ceni sobie swą niezależność,

19 marca Read More »

20 marca

20 marca

Horoskop dla urodzonych 20 marca Wysokie ambicje i równie wielkie, wszechstronne zdolności – to dominujące cechy osoby urodzonej 20 marca. Ponadto charakteryzuje się ona dużą zaciekłością w obronie swych poglądów, na co niewątpliwie wpływ ma duża doza egoizmu, jaki przejawia. Zaciętość ta objawia się także bardzo wyraźnie jeśli chodzi o dokonywanie życiowych wyborów, bowiem człowiek

20 marca Read More »

Przewiń do góry