Październik

3 października

3 października

Horoskop dla urodzonych 3 października Charakterystyczną cechą człowieka urodzonego w dni 3 października jest fakt, że mimo iż potrafi wszędzie dostrzec piękno przyrody i inne jego przejawy, nie jest w stanie osiągnąć wyższej formy rozwoju duchowego, zdarza się to tylko w bardzo nielicznych przypadkach. Podziwia więc piękno tylko powierzchownie, nie zgłębiając jego istoty i widząc […]

3 października Read More »

1 października

1 października

Horoskop dla urodzonych 1 października Usposobienie człowieka urodzonego w dniu 1 października jest dość melancholijne. Ma on skłonność do zamykania się w sobie, co zazwyczaj następuje bez wyraźnego powodu. Jest ponadto niezwykle wrażliwy i silnie reaguje na wyrazy sympatii bądź antypatii otoczenia, podobnie jak sam bardzo silnie odczuwa takie emocje. Jest przy tym subtelny, dobroduszny

1 października Read More »

2 października

2 października

Horoskop dla urodzonych 2 października Człowieka, który przyszedł na świat w dniu 2 października, cechuje nieprzeciętnie duża siła woli. Ponadto jest bystry, a przy tym dość impulsywny i skłonny do wpadania w gniew, z którego niełatwo może powrócić do właściwej równowagi. Przez to bardzo często powoduje w swym otoczeniu poważne nieporozumienia i dysharmonię we współdziałaniu

2 października Read More »

5 października

5 października

Horoskop dla urodzonych 5 października Największą wadą człowieka urodzonego 5 października, która przeszkadza mu w zwykłym funkcjonowaniu, jest nieumiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Za każdym razem, gdy musi on dokonać jakiegoś wyboru, waha się bardzo długo i odkłada decyzję na później, w rzeczywistości zwleka zaś tak długo, jak tylko może. Mimo to jednak ma on w

5 października Read More »

4 października

Horoskop dla urodzonych 4 października Nieprzeciętna inteligencja to główna cechy osoby rodzonej w dniu 4 października. Potrafi ona doskonale połączyć zamiłowanie do obserwowania przyrody i życia na wsi z rozwijaniem swych możliwości intelektualnych oraz stałym zgłębianiem wiedzy na bardzo różne tematy. Ma ponadto duże zdolności dyplomatyczne, które znacząco ułatwiają jej codzienne życie, a to dlatego,

4 października Read More »

6 października

6 października

Horoskop dla urodzonych 6 października Człowiek urodzony w dniu 6 października jest bardzo przyjazny i sympatyczny w stosunku do otoczenia i mocno zależy mu na to, by osoby, z jakimi ma styczność, odwzajemniały te uczucia. W tym celu podejmuje wysiłków, które nie zawsze są dla niego łatwe, bo na przykład często ustępuje innym w sprawach,

6 października Read More »

7 października

7 października

Horoskop dla urodzonych 7 października Człowiek urodzony w dniu 7 października jest uprzejmy dla swego otoczenia i na ogół w stosunku do wszystkich zachowuje się bardzo sympatycznie. Ma zdolność niezwykle trafnego wyciągania wniosków z poczynionych przez siebie obserwacji na temat otoczenia, w jakim żyje. Obserwuje głównie po to, by gromadzić życiowe doświadczenie i móc czerpać

7 października Read More »

8 października

8 października

Horoskop dla urodzonych 8 października Współczucie i ciągła gotowość do niesienia różnego rodzaju pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują to główne cechy człowieka, który przyszedł na świat w dniu 8 października. Zależy mu mocno na tym, by jego otoczenie żyło w pełnej harmonii i okazywało sobie wzajemną sympatię, bo takiej sytuacji potrzebuje do dobrego samopoczucia. W

8 października Read More »

9 października

9 października

Horoskop dla urodzonych 9 października Człowiek narodzony w dniu 9 października jest niezwykle przedsiębiorczy i chętny do działania, ale jednocześnie przejawia sporą opozycyjność w stosunku do ludzi i do świata. Ma nawet skłonność do buntowania się przeciw wszelkim ograniczeniom, ponieważ nienawidzi, gdy coś lub ktoś próbuje go ograniczać. Jest energiczny, aktywny i drzemie w nim

9 października Read More »

10 października

10 października

Horoskop dla urodzonych 10 października Osoba urodzona w dniu 10 października jest beztroska, wesoła i pogodna. Przepełnia ją radość życia i umiłowanie wszelkiego piękna. Jest zwolennikiem zwłaszcza pięknej muzyki i nierzadko sama wykazuje w tym kierunku jakiś talent artystyczny. Kocha również teatr i film. Dzięki temu może zostać znakomitym krytykiem artystycznym, gdyż posiada krytyczny zmysł

10 października Read More »

11 października

11 października

Horoskop dla urodzonych 11 października Człowiek urodzony w dniu 11 października cieszy się powszechną sympatię w swoim otoczeniu. Jest to wynikiem przede wszystkim jego pozytywnych cech takich jak uczynność i prawość. Zazwyczaj jest zadowolony z siebie i ze swojego życia, dzięki czemu jest spokojny, zrównoważony i pogodny. Ma w sobie dużo siły i wytrwałości, dlatego

11 października Read More »

12 października

12 października

Horoskop dla urodzonych 12 października Władczość i dążenie do przejęcia panowania w każdej sytuacji to cechy, które w przypadku człowieka urodzonego w dniu 12 października przejawiają się we wszystkich okolicznościach, w jakich się znajduje. Dlatego zawsze, prędzej czy później, udaje mu się zdobyć dominację nad innymi ludźmi. Jest to zasługą głównie jego wielkiej siły wewnętrznej,

12 października Read More »

13 października

13 października

Horoskop dla urodzonych 13 października Człowiek urodzony w dniu 13 października odznacza się wielkimi zamiłowaniami społecznymi. Dąży do działalności publicznej i potrafi się poświęcić dla dobra ogółu jeśli tylko zajdzie takowa potrzeba. Życzliwie odnosi się do wszelkich form życia religijnego i może zrobić karierę jako osoba duchowna. Bardzo często los pomaga mu nieoczekiwanie, ale silnie,

13 października Read More »

14 października

14 października

Horoskop dla urodzonych 14 października Charakter człowieka urodzonego w dniu 14 października jest bardzo pozytywny. Jego dążeniem jest rozwijanie w sobie silnej woli i niemal wszystkie jego działania mają to na celu. Między innymi nie pozwala on na to, by ktoś wywierał na niego wpływ czy w jakikolwiek sposób narzucał mu swoją wolę. Stale stoi

14 października Read More »

15 października

15 października

Horoskop dla urodzonych 15 października Powaga, zastanowienie, wierność i dobroć to główne cechy charakteru człowieka, który przyszedł na świat w dniu 15 października. Jego osądy są zawsze zupełnie trafne i całkowicie sprawiedliwe. Ma nieprzeciętne zdolności intelektualne w różnych kierunkach, zwłaszcza jeśli chodzi o ścisłe dziedziny nauki, filozofie oraz szeroko pojętą sztukę. Jest sporym sentymentalista, ciągle

15 października Read More »

16 października

16 października

Horoskop dla urodzonych 16 października Zdolności dyplomatyczne i strategiczne to cechy, które wyróżniają z tłumu człowieka urodzonego w dniu 16 października. Jest on ostrożny w swym działaniu, systematyczny, cierpliwy i poważnie myśli o życiu. Ma także nieprzeciętne zdolności analityczne, jest energiczny, ambitny i bardzo szybko się uczy. Ma wszechstronne zainteresowania i chętnie chłonie wiedzę na

16 października Read More »

17 października

17 października

Horoskop dla urodzonych 17 października Człowiek urodzony w dniu 17 października jest bardzo niezależny i cechuje się wielką wiarą w siebie i swoje możliwości. Jest dumny, uważa, że w pełni należą mu się wszelkie wyróżnienia czy odznaczenia i pragnie je stale otrzymywać jako wyraz uznania otoczenia dla jego zasług. Przy tym jego usposobienie jest dość

17 października Read More »

18 października

18 października

Horoskop dla urodzonych 18 października Uprzejmość, pogodne i sympatyczne usposobienie oraz zrównoważony charakter to główne cechy człowieka narodzonego w dniu 18 października. Lubi on wszystko to, co piękne i harmonijne. Ceni sobie spokojne, ustabilizowane życie i regularność wykonywanych czynności. Ma dużo zdolności i nieprzeciętny umysł. Trzeba jednak przyznać na jego niekorzyść, że bywa zbytnio zapatrzony

18 października Read More »

19 październik

19 październik

Horoskop dla urodzonych 19 października Temperament człowieka urodzonego w dniu 19 października jest bardzo spokojny, subtelny i nieco zmysłowy. Jest on człowiekiem o skłonnościach i zdolnościach artystycznych i pewnej dozie ironii w spojrzeniu na świat. Przejawia wielkim zainteresowaniem wszystkim co nowe i stale chciałby coś odkrywać. Ma do tego predyspozycje bowiem posiada niezwykle rozbudowaną intuicję,

19 październik Read More »

20 października

20 października

Horoskop dla urodzonych 20 października Człowiek urodzony w dniu 20 października cechuje się wielką naturalnością i niewymuszonością w zachowaniu. Bardzo chętnie oddaje rozmaite przysługi innym ludziom i gotów jest każdemu udzielić potrzebnej mu pomocy, pod warunkiem oczywiście, że może coś dla niego zrobić. Na co dzień bardzo starannie i metodycznie wykonuje swoją prace oraz pozostałe

20 października Read More »

Przewiń do góry