Sierpień

1 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 1 sierpnia Człowiekowi urodzonemu w dniu 1 sierpnia bardzo zależy na tym, by znajdować się w centrum uwagi otoczenia, w jakim żyje. Uparcie do tego dąży i pragnienie to znacznie pogłębia się w nim wraz z wiekiem. Ma duże zdolności organizacyjne i dzięki nim nieraz staje się prowodyrem jakiejś działalności czy jakiegoś […]

1 sierpnia Read More »

2 sierpnia

2 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 2 sierpnia Głównymi cechami człowieka urodzonego 2 sierpnia są jego namiętność oraz uczuciowość. Czucia te są w nim bardzo głębokie i stanowią niezwykle istotną sferę jego życia, nieraz determinującą jego postępowanie w danych sytuacjach. Kiedy zachodzi taka potrzeba, jest gotów do zaciekłej i jak najbardziej ofiarnej walki o dobro czy bezpieczeństwo swych

2 sierpnia Read More »

3 sierpnia

3 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 3 sierpnia Wielka i przejawiająca się niemal we wszystkich dziedzinach życia wszechstronność to najważniejsza cecha osoby narodzonej 3 sierpnia. Dotyczy ona zarówno zainteresowań i poglądów tego człowieka, jak i jego sympatii i antypatii. To ostatnie wiąże się zwłaszcza z tym, że zależy mu bardzo na sympatii otoczenia i uznawaniu przezeń wszystkich jego

3 sierpnia Read More »

4 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 4 sierpnia Człowiek urodzony 4 sierpnia jest bardzo szlachetny, czysty i przez całe życie kieruje się swymi wysokimi ideałami. Jest pełen godności i zawsze jego działaniem powodują jak najlepsze intencje. Bardzo łatwo można uzyskać jego przebaczenie, gdyż nigdy nie żywi do nikogo długo urazy. Jest bardzo uczuciowy, lecz to nie przesłania mu

4 sierpnia Read More »

6 sierpnia

6 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 6 sierpnia Jednostka urodzona 6 sierpnia jest szlachetna, prawa i sprawiedliwa. Przez całe życie dba o doskonalenie swojego charakteru i rozwijanie swych umiejętności. Jej duma nie pozwala jej na złe czy niegodne zachowania, nawet gdy zachodzi taka wyższa potrzeba czy inne zachowanie może za sobą pociągnąć negatywne dla niej konsekwencje. Potrafi przewodzić

6 sierpnia Read More »

5 sierpnia

5 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 5 sierpnia Człowiek urodzony 5 sierpnia wykazuje niezwykłą zaciętość jeśli chodzi o postępowanie według określonych zasad czy przekonań. Nigdy nie zmienia swoich poglądów ani nie odstępuje od swych zamierzeń, lecz realizuje je bardzo metodycznie i wytrwale. Jeżeli nawet wiąże się to dla niego z jakimiś problemami czy stratami, nie zmienia swojego postępowania

5 sierpnia Read More »

7 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 7 sierpnia Świadomość to główna cecha człowieka urodzonego 7 sierpnia. Doskonale zdaje on sobie sprawę ze swoich sił i zdolności oraz z tego, że posiada sporą przewagę nad innymi, bardziej przeciętnymi i mniej uzdolnionymi ludźmi. Sam jest potężny, przepełniają go jak najwyższe ambicje i wiara we własne możliwości. Wie, co potrafi co

7 sierpnia Read More »

8 sierpnia

8 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 8 sierpnia Człowiek urodzony 8 sierpnia wyróżnia się na tle innych bardzo silną wiarą w siebie i we własne możliwości, co jednakże nie sprawia bynajmniej, że działa zuchwale czy brawurowo, lecz przeciwnie, w każdym działaniu wykazuje daleko posuniętą ostrożność, która pozwala mu unikać błędów i osiągać sukcesy. Jest bardzo ambitny i ma

8 sierpnia Read More »

9 sierpnia

9 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 9 sierpnia Wśród ludzi urodzonych w dniu 9 sierpnia można wyróżnić dwa typy osobowości. Pierwszy z nich to człowiek o zdecydowanie negatywnym charakterze – dumny megaloman i samochwała. Drugi typ to natomiast człowiek szczery, uczuciowy i współczujący. Zależy mu na tym, by wprowadzać w życie swoje wysokie ideały i najczęściej udaje mu

9 sierpnia Read More »

10 sierpnia

10 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 10 sierpnia To, czy człowiek urodzony w dniu 10 sierpnia zdobędzie życiowe szczęście i powodzenie, zależy wyłącznie od jego samego. Wszystko, czego uda mu się dokonać, będzie zawdzięczał wyłącznie własnym wysiłkom i umiejętnościom. Jest on bowiem zupełnie nieprzeciętny i nawet jeśli pochodzi z najniższych warstw społecznych, najprawdopodobniej zostanie człowiekiem wybitnym. Najczęściej już

10 sierpnia Read More »

11 sierpnia

11 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 11 sierpnia Człowiek urodzony 11 sierpnia cechuje się bardzo wielkim poczuciem godności, ale jednocześnie jest bardzo skromny i dość ustępliwy i zawsze bierze pod uwagę oczekiwania czy pragnienia ludzi ze swojego otoczenia. Ma władczy charakter i zależy mu na uzyskaniu wysokiego stanowiska, które mogłoby mu dać władzę i znaczne wpływy, ale jest

11 sierpnia Read More »

12 sierpnia

12 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 12 sierpnia Człowiek urodzony 12 sierpnia mocno wyróżnia się spośród innych ludzi swą silnie rozbudowaną intuicją, bujną wyobraźnią i życiową aktywnością. Jego umysł jest stale w ruchu, dlatego głowa owego człowieka jest kłębowiskiem rozmaitych pomysłów i nowych idei. Jest on ponadto bardzo inteligentny i ma wielkie zdolności w dziedzinie układania planów i

12 sierpnia Read More »

13 sierpnia

13 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 13 sierpnia Dla człowieka urodzonego w dniu 13 sierpnia najwyższą wartością jest prawda. Nie znosi on ukrywania czegokolwiek i tajemnic, nie uznaje nawet kłamstwa w dobrej wierze i zawsze woli otwarte postępowanie od jakichś wykrętów czy niedomówień. Jeśli nawet z prawdą wiążą się złe skutki, i tak woli szczerość. W odkrywaniu tego,

13 sierpnia Read More »

14 sierpnia

14 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 14 sierpnia Człowiek urodzony 14 sierpnia bardzo nie lubi skupiać się na detalach i poświęcać swego cennego czasu i uwagi na drobnostki, dlatego zdecydowanie bardziej woli układać rozmaite plany i projekty niż je potem realizować. Ma smykałkę do interesów, zwłaszcza w dziedzinie handlu. Często przejawia chęć pomagania innym i czyni wiele wysiłków,

14 sierpnia Read More »

15 sierpnia

15 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 15 sierpnia Nieprzeciętny intelekt, silnie rozbudowana intuicja iw rodzone zdolności dyplomatyczne to główne cechy człowieka urodzonego w dniu 15 sierpnia. Jest także szlachetny, życzliwy i niezwykle pozytywnie nastawiony do ludzi i do świata, przez co cieszy się ogólną sympatią i wielkim szacunkiem otoczenia. Jego zdolności myślowe są niemalże wybitne – jest to

15 sierpnia Read More »

16 sierpnia

16 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 16 sierpnia Człowiek urodzony 16 sierpnia jest impulsywny i nieco wybuchowy, lecz poza tym jest bardzo życzliwy i pozytywnie nastawiony do swego otoczenia. Dobro innych bardzo mocno leży m na sercu i stara się tak postępować, by nikogo nie skrzywdzić swym zachowaniem. Jest wielkim altruistą i chętnie działa na rzecz innych, często

16 sierpnia Read More »

18 sierpnia

18 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 18 sierpnia Człowiek urodzony 18 sierpnia w każdej sytuacji chce znajdować się na czele jakiejś grupy i być dla pozostałych jej członków autorytetem. Trzeba przyznać, że ma do tego predyspozycje dzięki swym zdolnościom organizacyjnym i umiejętnościom zdobywania dla siebie szacunek podlegających mu osób. Jest bardzo praktyczny, aktywny, sumienny w swej pracy, pilny,

18 sierpnia Read More »

17 sierpnia

17 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 17 sierpnia Cele człowieka urodzonego 17 sierpnia zazwyczaj zostają przez niego osiągnięte, bo robi on wszystko w tym kierunku, a jego wysiłki są bardzo gorliwe. Niczego nie robi połowicznie, lecz zawsze bez reszty oddaje się wykonywaniu jakiegoś zadania i wkłada w to całą swoją duszę. Gdy się za coś zabiera, jest pełen

17 sierpnia Read More »

19 sierpnia

19 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 19 sierpnia Wielka, czasem nawet nadmierna, ambicja to główna cecha człowieka, który przyszedł na świat w dniu 19 sierpnia. Ma duże umiejętności pozwalające zajmować mu wysokie, wiążące się ze znaczną odpowiedzialnością stanowiska i potrafi wywierać na innych odpowiedni dla siebie wpływ. Jest pełen godności i cieszy się wielkim autorytetem wśród ludzi ze

19 sierpnia Read More »

20 sierpnia

20 sierpnia

Horoskop dla urodzonych 20 sierpnia Człowiek urodzony 20 sierpnia jest bardzo miły, towarzyski i pozytywnie nastawiony do ludzi i do świata. Chętnie spotyka się ze swymi przyjaciółmi, spędza z nimi wolny czas i wymienia się poglądami. Jest pełen dobrej woli i zawsze jego postępowaniem kierują jak najlepsze intencje. Ma wszechstronne uzdolnienia i cechuje go wielka

20 sierpnia Read More »

Przewiń do góry