Horoskop urodzeniowy

4 grudnia

4 grudnia

Horoskop dla urodzonych 4 grudnia Główne cechy charakteru człowieka, który przyszedł na świat w dniu 4 grudnia to odwaga, aktywność, impulsywność, duże ambicje, niezależność oraz skłonność do ulegania silnym namiętnościom. Jest on człowiekiem liberalnym i bardzo chętnie broni takich poglądów i kiedy już zaangażuje się w jakąś akcję bądź sprawę, oddaje się jej bez reszty […]

4 grudnia Read More »

1 listopada

1 listopada

Horoskop dla urodzonych 1 listopada Celem człowieka urodzonego w dniu 1 listopada jest zdobycie dobrego stanowiska, które da mu władzę nad innymi ludźmi i znaczne wpływy. W tym kierunku zdolny jest do podejmowania największych wysiłków, a dzięki swoim zdolnościom ma wszelkie szanse na osiągnięcie tego zamierzenia i zaspokojenie swoich niemałych ambicji. Naturalnie droga wiodąca go

1 listopada Read More »

3 grudnia

3 grudnia

Horoskop dla urodzonych 3 grudnia Człowiek urodzony w dniu 3 grudnia lubi zajmować naczelne pozycje i przewodzić innym, jednak robi to w sposób nieuciążliwy dla podległych mu osób. Kiedy nie może zrealizować tego zamierzenia, czuje się bardzo rozczarowany i odsuwa się od ludzi, chcąc pozostać samotny i móc rozpamiętywać swoją porażkę bez świadków. Takie odosobnienie

3 grudnia Read More »

1 grudnia

1 grudnia

Horoskop dla urodzonych 1 grudnia Człowiek, który przyszedł na świat w dniu 1 grudnia jest dobroduszny, szlachetny i bardzo pozytywnie nastawiony do ludzi. Zawsze jest przy tym gotów do pomagania potrzebującym, ale pod warunkiem, że na to zasługują, a także do popierania dobrych inicjatyw czy akcji. Ceni sobie porządek w swoim otoczeniu i czystość, a

1 grudnia Read More »

2 grudnia

2 grudnia

Horoskop dla urodzonych 2 grudnia Charakterystyczne cechy człowieka urodzonego w dniu 2 grudnia to praktyczność, indywidualizm oraz zdolność przystosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia. Nie lubi on zbyt długo zastanawiać się nad każdym kolejnym krokiem, lecz mimo to rzadko popełnia błędy i jego posunięcia najczęściej wieńczy powodzenie. Ma dużo wszechstronnych zdolności, a przy tym

2 grudnia Read More »

2 listopada

2 listopada

Horoskop dla urodzonych 2 listopada Człowiek urodzony w dniu 2 listopada jest dość zgryźliwy i lubi wygłaszać ironiczne uwagi pod adresem swego otoczenia, jednak przeważnie maskuje swoje myśli i nie ujawnia ich na zewnątrz, nie chcąc się nikomu narazić i stracić w ten sposób szansę na ewentualne, rozmaite korzyści. Dlatego rzadko ukazuje ludziom swoje prawdziwe

2 listopada Read More »

4 listopada

4 listopada

Horoskop dla urodzonych 4 listopada Opanowanie, pomysłowość i wynalazczość do główne cechy człowieka urodzonego w dniu 4 listopada. Jego celem jest zdobycie całkowitej niezależności oraz zdobycie znacznej potęgi. Jest człowiekiem niezwykle spostrzegawczym, subtelnym i skłonnym do analizowania swojego wnętrza, ponieważ właśnie tam w głównej mierze szuka natchnienia dla swoich życiowych projektów. Idee, jakie rodzą się

4 listopada Read More »

3 listopada

3 listopada

Horoskop dla urodzonych 3 listopada Charakterystyczną cechą człowieka urodzonego w dniu 3 listopada jest jego umiejętność publicznego przemawiania i porywania tłumów wypowiadanymi przez siebie słowami. Przy tym doskonale zdaje on sobie sprawę z tego, jak wielki wpływ wywiera na ludzi i najczęściej potrafi to dobrze spożytkować. Jest impulsywny, lecz w pełni sumiennie wykonuje swoje obowiązki.

3 listopada Read More »

5 grudnia

5 grudnia

Horoskop dla urodzonych 5 grudnia Dla człowieka urodzonego w dniu 5 grudnia najwyższą wartość stanowi wolność rozumiana jako osobista niepodległość. Ceni on sobie szerokie horyzonty w każdej dziedzinie i nie znosi, gdy coś lub ktoś próbuje go w jakikolwiek sposób ograniczać. Ciekawą sprawę w jego przypadku stanowi fakt, iż nie zależy mu na tym, by

5 grudnia Read More »

5 listopada

5 listopada

Horoskop dla urodzonych 5 listopada Całkowita niezależność to najbardziej charakterystyczna cecha człowieka urodzonego w dniu 5 listopada. Polega on wyłącznie na sobie samym i swoich możliwościach oraz umiejętnościach i to dzięki im, a nie na przykład dzięki pomocy innych ludzi, toruje sobie drogę w życiu. Jest pełen godności, raczej zamknięty w sobie i dla większości

5 listopada Read More »

6 listopada

6 listopada

Horoskop dla urodzonych 6 listopada Człowiek, który przyszedł na świat w dniu 6 listopada charakteryzuje się dużą stałością i ostrożnością i zważywszy na te cechy, powinien jak najlepiej radzić sobie w życiu, nie doznając żadnych strat. Nie jest tak jednak, a to za sprawą jego problemu, który polega na tym, iż jest on za bardzo

6 listopada Read More »

6 grudnia

6 grudnia

Horoskop dla urodzonych 6 grudnia Człowiek, który urodził się 6 grudnia, jest bardzo bystry, zdolny i pojętny. Cechy te przejawia niemal w każdej dziedzinie, z jaką ma styczność, a poza tym jest zdolny do wielkiego wysiłku i ciężkiej pracy w celu realizacji swoich zamierzeń. Ma wiele zainteresowań, wśród których najważniejsze stanowią dziedziny takie jak literatura

6 grudnia Read More »

7 grudnia

7 grudnia

Horoskop dla urodzonych 7 grudnia Charakter człowieka, który przyszedł na świat w dniu 7 grudnia jest miły, przyjazny i bardzo łagodny. Może on zachowywać się szorstko i nieuprzejmie jedynie w tych rzadkich wypadkach, gdy ktoś go czymś mocno zdenerwuje, ponieważ jest on bardzo wrażliwy i ma napięte nerwy, przez co bywa drażliwy i przesadnie reaguje

7 grudnia Read More »

7 listopada

7 listopada

Horoskop dla urodzonych 7 listopada Usposobienie człowieka urodzonego w dniu 7 listopada jest niespokojne i raczej nierówne. Jest on skłonny do największych uniesień i do wpadania w entuzjazm naprzemiennie z całkowitym zniechęceniem i apatią. Jest ponadto energiczny, bystry, przenikliwy i stale dąży do zdobycia jak największej wiedzy na bardzo różne tematy, ponieważ jego horyzonty myślowe

7 listopada Read More »

8 grudnia

8 grudnia

Horoskop dla urodzonych 8 grudnia Główne cechy człowieka urodzonego w dniu 8 grudnia to siła, wytrwałość oraz pracowitość. Łatwo przejmuje się wszystkimi sprawami i przejawia duży entuzjazm w przypadku każdego nowego przedsięwzięcia, ale przede wszystkim dominuje u niego zamiłowanie do aktywności i ruchu, ponieważ nie znosi on pozostawać w tym samym miejscu dłużej niż to

8 grudnia Read More »

9 grudnia

9 grudnia

Horoskop dla urodzonych 9 grudnia Natura człowieka urodzonego w dniu 9 grudnia jest bardzo wrażliwa i czuła. Jest on otwarty, szlachetny i bardzo ceni sobie wolność. Ma nieprzeciętną intuicję, dzięki której potrafi dostosowywać się do nowych warunków czy zmieniających się okoliczności otoczenia, w jakim żyje. Jeżeli jednak ktoś albo coś próbuje go w jakiś sposób

9 grudnia Read More »

8 listopada

8 listopada

Horoskop dla urodzonych 8 listopada Człowiek urodzony dnia 8 listopada ma bardzo silny charakter, co pogłębia się u niego wraz z wiekiem. Ma ponadto wrażliwość na emanacje psychiczne innych ludzi, dzięki czemu bezbłędnie orientuje się w życiowych sytuacjach i przeważnie udaje mu się unikać poważniejszych problemów. Jeżeli ktoś go czymś zdenerwuje lub będzie próbował skrzywdzić,

8 listopada Read More »

10 grudnia

10 grudnia

Horoskop dla urodzonych 10 grudnia Człowiek urodzony w dniu 10 grudnia jest nastrojony bardzo romantycznie, a nawet fantastycznie. Jest także mocno zainteresowany tajemnicami innych ludzi. Dość ekscentrycznie wyraża swoją indywidualność. Ma wielka wiarę w siebie i silnie rozbudowaną intuicję, która może się nawet przerodzić w zdolność przewidywania przyszłości. Jest aktywny, nieco ostentacyjny w swym zachowaniu,

10 grudnia Read More »

11 grudnia

11 grudnia

Horoskop dla urodzonych 11 grudnia Cechy, jakie wyróżniają człowieka urodzonego w dniu 11 grudnia z tłumu, to między innymi wielkie zamiłowanie do prawdy, pokojowość, poczucie sprawiedliwości oraz pracowitość. Dzięki tej ostatniej zwłaszcza doskonale radzi sobie w każdej życiowej sytuacji i jest w stanie pokonać wszystkie trudności, jakie napotyka w trakcie życia. Potrafi nawiązywać przyjaźnie z

11 grudnia Read More »

9 listopada

9 listopada

Horoskop dla urodzonych 9 listopada Charakterystyczną cechą człowieka urodzonego w dniu 9 listopada jest fakt, iż nigdy nie zachowuje on swoich poglądów czy przemyśleń dla siebie, lecz chętnie dzieli się nimi z innymi. Nie skrywa swych sympatii ani antypatii, a dla swoich wrogów jest sarkastyczny i nie ma zamiaru skrywać swojego gniewu jeśli tylko go

9 listopada Read More »

Przewiń do góry